Avantatges

L’associació té com objectiu principal vetllar pels interessos del comerç del barri de La Bordeta.

Per això totes les persones que formen la Junta Directiva, s’ocupen de tots els temes concernents al nostre gremi tan complicat i difícil en aquests temps.

També impartim Cursos de Formació GRATUÏTS amb un horari compatible amb el comerç.

Que et podem oferir?

Ofertes de empreses associades   

Campanyes de promoció comercial al llarg del any

Informació puntual de tots els temes referents al comerç

Pertànyer a una imatge corporativa “Associació de Comerciants de La Bordeta” ja coneguda entre els nostres clients reals i potencials.

Una interlocució davant les Administracions Públiques   amb la finalitat de defensar conjuntament els nostres interessos i resoldre els nostres problemes.

Facilitats pel comerç associat a l’hora d’obtenir subvencions públiques.

Cada una de les aventatges i serveis que ofereix PIMEC, ja que al estar associat directament pases a beneficiarte de tots els seus cursos i formacions