Desde la direcció dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida ens fan arribar unes guies de bones pràctiques i protocols dirigits a l’activitat comercial en establiments físics, amb l’objectiu de facilitar el procés de reobertura comercial.

Les botigues i locals de serveis que poden obrir, i que havien estat tancats al públic amb motiu de l’estat d’alarma, han de tenir una superfície inferior  a 400 m2.

Aquestes Guies incorporen  protocols d’actuació amb recomanacions i bones pràctiques higiènic-sanitàries en els diferents àmbits de l’activitat comercial (processos, producte, treballadors/es i altres).