El nostre propòsit és aconseguir una plataforma de comunicació constant entre els associats que permeti calibrar les necessitats quotidianes dels empresaris de la Bordeta i buscar solucions adaptades a les nostres possibilitats. 

L’Associació de Comerciants de la Bordeta, pretén ser un vincle actiu entre els socis i l’Administració a la recerca d’objectius comuns que dignifiquin i enforteixin el sector econòmic comercial.